भगवान शिव के 108 नाम हर सोमवार के लिए

भगवान शिव के 108 नाम 1.शिव – कल्याण स्वरूप2.महेश्वर – माया के अधीश्वर3.शम्भू – आनंद स्वरूप वाले4.पिनाकी – पिनाक धनुष धारण करने वाले5.शशिशेखर – चंद्रमा धारण करने वाले6.वामदेव – अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले7.विरूपाक्ष – विचित्र अथवा तीन आंख वाले 8.कपर्दी – जटा धारण करने वाले9.नीललोहित – नीले और लाल रंग वाले10.शंकर – सबका कल्याण करने वाले11.शूलपाणी […]

हनुमान चालीसा हिंदी

हनुमान चालीसा हिंदी में श्री हनुमान चालीसा जी का पूरण हिन्दी रूप निमन्लिखित है: ॥दोहा॥ श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि ।बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन-कुमार ।बल बुधि बिद्या देहु मोहिं हरहु कलेस बिकार ॥ ॥चौपाई॥ जय हनुमान ज्ञान गुन सागर ।जय कपीस तिहुँ […]