श्री नारायण कवच – हिंदी

Shri Narayan Kavach in Hindi Shri Narayan Kavach श्री नारायण कवच ।।राजोवाच।। यया गुप्तः सहस्त्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान्। क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्।।१ भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम्। ततायिनः शत्रून् येन गुप्तोsजयन्मृधे।।२ ।।श्रीशुक उवाच।। वृतः पुरोहितोस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते। नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमनाः शृणु।।३ विश्वरूप उवाचधौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ् मुखः। कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः।।४ नारायणमयं वर्म संनह्येद् भय आगते। पादयोर्जानुनोरूर्वोरूदरे हृद्यथोरसि।।५ मुखे […]

शिवकवचम् हिंदी में

Shiva Kavach in Hindi ॥ श्रीशिवकवचम् ॥ ॥ श्रीशिवकवचम् ॥ अस्य श्री शिवकवच स्तोत्रमहामन्त्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्रीसाम्बसदाशिवो देवता । ॐ बीजम् । नमः शक्तिः । शिवायेति कीलकम् । मम साम्बसदाशिवप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । करन्यासः ओं सदाशिवाय अंगुष्ठाभ्यां नमः । नं गंगाधराय तर्जनीभ्यां नमः । मं मृत्युञ्जयाय मध्यमाभ्यां नमः । शिं शूलपाणये […]

शनि कवच हिंदी में

Shani Kavach in Hindi शनि कवच अथ श्री शनिकवचम् अस्य श्री शनैश्चरकवचस्तोत्रमंत्रस्य कश्यप ऋषिः || अनुष्टुप् छन्दः || शनैश्चरो देवता || शीं शक्तिः || शूं कीलकम् || शनैश्चरप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः || निलांबरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् || चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः || १ || ||ब्रह्मोवाच || श्रुणूध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् | कवचं […]

सूर्य कवच – हिंदी

Surya Kavach in Hindi सूर्य कवच श्शणुष्व मुनिशार्दूल! सूर्यस्य कवचं शुभम्। शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकम्॥ देदीप्यमान मुकुटं स्फुन्मकरकुण्डलम्। ध्यात्वा सहस्र किरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्॥ शिरो मे भास्कर: पातु ललाटं मेदमितद्युति:। नेत्रे दिनमणि: पातु श्रवणे वासरेश्वर:॥ घ्राणां धर्मघ्शणि: पातु वदनं वेदवाहन:। द्धह्लह्नां मे मानद: पातु कण्ठं मे सुरवन्दित:॥ स्कन्धौ प्रभाकर: पातु वक्ष: पातु जनप्रिय:। पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगसकलेश्वर:॥ सूर्यरक्षात्मकं […]

लक्ष्मी कवच हिंदी में

Lakshmi Kavach – Hindi लक्ष्मी कवच श्री गणेशाय नमः । अस्य श्रीमहालक्ष्मीकवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः महालक्ष्मीर्देवता महालक्ष्मीप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः । इन्द्र उवाच । समस्तकवचानां तु तेजस्वि कवचोत्तमम् । आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीष्पते ॥ १॥ श्रीगुरुरुवाच । महालक्ष्म्यास्तु कवचं प्रवक्ष्यामि समासतः । चतुर्दशसु लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितम् ॥ २॥ ब्रह्मोवाच । शिरो मे विष्णुपत्नी च […]

श्री गणेश कवच – हिंदी

GANESH KAVACH – HINDI श्री गणेश कवच एषोति चपलो दैत्यान् बाल्येपि नाशयत्यहो । अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तम ॥ १ ॥ दैत्या नानाविधा दुष्टास्साधु देवद्रुमः खलाः । अतोस्य कंठे किंचित्त्यं रक्षां संबद्धुमर्हसि ॥ २ ॥ ध्यायेत् सिंहगतं विनायकममुं दिग्बाहु माद्ये युगे त्रेतायां तु मयूर वाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदम् । ई द्वापरेतु गजाननं युगभुजं रक्तांगरागं […]

दुर्गा कवच हिंदी में

Durga Kavach in Hindi दुर्गा कवच हिंदी में ॐ नमश्चण्डिकायै। ॥मार्कण्डेय उवाच॥ ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्। यन्न कस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह॥१॥ ॥ब्रह्मोवाच॥ अस्ति गुह्यतमं विप्रा सर्वभूतोपकारकम्। दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्वा महामुने॥२॥ प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्॥३॥ पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्॥४॥ नवमं सिद्धिदात्री च […]

पंचमुखी हनुमान कवच

Panchmukhi Hanuman Kavach in Hindi पंचमुखी हनुमान कवच श्रीगणेशाय नमः । ॐ श्री पञ्चवदनायाञ्जनेयाय नमः । ॐ अस्य श्री पञ्चमुखहनुमन्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । गायत्रीछन्दः । पञ्चमुखविराट् हनुमान्देवता । ह्रीं बीजं । श्रीं शक्तिः । क्रौं कीलकं । क्रूं कवचं । क्रैं अस्त्राय फट् । इति दिग्बन्धः । श्री गरुड उवाच । अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि श्रृणुसर्वाङ्गसुन्दरि […]